> Produkty > Klimatizace > PKZ 03 > Technické parametry > Provozní režimy
PKZ 03 - Technické parametry
> Provozní režimy

Větrání

Přivádění čerstvého venkovního filtrovaného vzduchu dolní mřížkou do klimatizovaného prostoru.

Ovladač "REŽIM" ==> do polohy "VĚTRÁNÍ"
Ovladač "CIRKULACE" ==> do polohy "VNĚJŠÍ"
Ovladač "OT. VENTILÁTORU" ==> 3. stupně otáček

Poznámka: Při změně polohy přepínače "CIRKULACE" a následné změně polohy přepínače "REŽIM" dojde k požadovanému zapnutí funkce až po 2-minutové prodlevě způsobené časem potřebným k přestavení klapek rozvodu vzduchu.


Topení

 • Topení s max. přívodem čerstvého venkovního filtrovaného vzduchu dolní mřížkou


 • Ovladač "REŽIM" ==> do polohy "TOPENÍ" (3 regulační stupně)
  Ovladač "CIRKULACE" ==> do polohy "VNĚJŠÍ"
  Ovladač "OT. VENTILÁTORU" - 3. stupně otáček

  Poznámka: totéž jako v bodě Větrání
  Teplotu v klimatizovaném prostoru možno regulovat prostorovým termostatem. • Topení s vnitřním (recirkulačním) vzduchem + malá část přisávaná čerstvého filtr. vzduchu - vývod vzduchu dolní mřížkou


 • Pro nastavení ovladačů platí totéž co v bodě předchozím včetně poznámky s výjimkou nastavení ovladače "CIRKULACE" - do polohy "VNITŘNÍ".


 • Chlazení


 • Z klimatizovaného prostoru je nasáván vzduch do chladící jednotky, zde je průchodem přes výparník ochlazen a vháněn zpět do tohoto prostoru.

  Ovladač "REŽIM" ==> do polohy "CHLAZENÍ"

  Poznámka: Mřížky, (které po zabudování klimatizačního zařízení tvoří část interiéru klimatizovaného prostoru), mají lamely s možností nastavení směru proudění vzduchu.