> Produkty > Klimatizace > PKZ 03 > Popis zařízení > Použití klimatizačního zařízení
PKZ 03 - Popis zařízení
> Použití klimatizačního zařízení

Zařízení je určeno k zajištění potřebných mikroklimatických podmínek v kabinách obsluh strojů a zařízení pracujících v prostředí se zvýšenou tepelnou zátěží a zvýšenou prašností. Je určeno pro použití jak ve venkovním prostředí, tak i pro použití v prostředí uvnitř budov (výrobních hal). Klimatizační zařízení je především určeno pro těžké klimatické a provozní podmínky povrchových dolů.

Svou konstrukcí odpovídá podmínkám provozu v nevýbušném prostředí. Je dodáváno jako kompletní celek s parametry a v provedení dle požadavku zákazníka. Možnost výběru viz bod 3 a 7.

Zařízení je uzpůsobeno k zabudování do dvou otvorů ve stěně klimatizovaného prostoru (např. kabiny obsluhy). Většina ovládacích úkonů se provádí z ovládacího panelu, umístěného na přední straně. Ovládání chladící jednotky CARRIER je na jejím čelním panelu.