> Produkty > Klimatizace > PKZ 03 > Popis zařízení > Popis a funkce
PKZ 03 - Popis zařízení
> Popis a funkce

Klimatizační zařízení sestává ze tří vzájemně propojených komponentů, které lze umístit v různých částech klimatizovaného prostoru.


Jsou to:
 • Skříň vzduchotechniky
 • Chladící jednotka CARRIER
 • Kompresor
Skříň vzduchotechniky

Jedná se o skříň z ocelového plechu o rozměrech cca 615x1250x780 (tj. šxVxhl), která zajišťuje přívod venkovního vzduchu, jeho filtraci, ohřívání a také jeho rozvod do klimatizovaného prostoru. Tato skříň obsahuje venkovní protidešťovou žaluzii, přes kterou je nasáván vzduch, dále výměnný prachový filtr, diferenční tlakový spínač, potrubní ventilátor, rozvodné potrubí, dvě vzduchové skříňky s elektricky ovládanými klapkami a topný díl s vyhřívacími tělesy. Na dveřích uvnitř je umístěn elektrický rozváděč.

Na čelní stěně skříně (tj. stěna směrem do klimatizovaného prostoru) jsou dvě vzduchové výustky, mezi nimiž je umístěn ovládací panel a termostat na regulování teploty v kabině při režimu vytápění.Dolní mřížka slouží pro vyústění vzduchu do klimatizovaného prostoru při režimu topení nebo větrání a též pro výdech části čerstvého přisávaného vzduchu při režimu chlazení. Horní mřížka slouží pro zpětné nasávání vzduchu z kabiny přes prachový filtr, který je její součástí.

Skříň vzduchotechniky se umísťuje do otvoru v dolní části stěny klimatizovaného prostoru.


Chladící jednotka

Jedná se o chladící jednotku typu CARRIER, která se umísťuje do otvoru ve stěně klimatizovaného prostoru, převážně nad filtrační a vytápěcí skříň.
Chladící jednotka nasává vzduch z klimatizovaného prostoru, tento se průtokem přes její výparník ochladí a je zpět vháněn do tohoto prostoru. Tj. např. prostor v kabině obsluhy.
Popis ovládacích prvků na panelu chladící jednotky CARRIER viz Návod k používání chladící jednotky CARRIER K6A.


Ovládací prvky

Jsou umístěny na přední straně skříně:
 • hlavní vypínač
 • přepínač provozního režimu - nastavuje větrání, chlazení nebo tři stupně vytápění
 • přepínač otáček ventilátoru - nastavuje 3 stupně otáček
 • přepínač "CIRKULACE" - slouží k potřebnému přestavení klapek pro přívod vzduchu venkovního nebo vnitřního
 • kontrolka "FILTR" - provoz - svítí zelená; zanesený filtr - bliká žlutá
 • kontrolka "VENTILÁTOR" - ventilátor v provozu - svítí zelená; porucha - bliká žlutá
 • termostat REGO - řídí teplotu při vytápění v rozsahu 5 - 30st. C
 • vysávač - je funkční pouze při nulové poloze přepínačů režimů