> Produkty > Ovládací jeřábová křesla
OKJ 03 - | Určení | Charakteristika | Specifikace ovládacího křesla | Zvláštní provedení | Výkresy | Foto |

Ovládací křeslo je určeno jako pracoviště obsluhy strojů a zařízení s elektrickým řízením. Základní aplikace je pro kabiny jeřábů, lze jej použít pro velíny technologických celků, kabiny těžebních velkostrojů, kabiny regálových zakladačů apod.


Typy: