> Produkty > Ovládací jeřábová křesla > OKJ 03 > Určení
OKJ 03
> Určení

Ovládací křeslo je určeno jako pracoviště obsluhy strojů a zařízení s elektrickým řízením. Základní aplikace je pro kabiny jeřábů, lze jej použít pro velíny technologických celků, kabiny těžebních velkostrojů, kabiny regálových zakladačů apod.