> Produkty > Ovládací jeřábová křesla > OKJ 03 > Specifikace ovládacího křesla
OKJ 03
> Specifikace ovládacího křesla

Základní modul je společný pro všechny varianty. Projektantu zařízení se nabízí různá provedení otočných noh a různá provedení a velikost panelů. Osazení panelů je možné specifikovat vyplněním zadávacích tabulek. Konkrétní řešení je patrné z obrazových příloh 2/1 - 2/13.

A - základní modul - viz 2/3

Tvoří nosný rám, výškově úhlově nastavitelné konzoly, pulty a sedadlo, které lze objednat buď s hlavovou opěrkou nebo bez ní.

B1 - noha pevná - viz 2/4

Je tvořena trubkovým ožiskem s kluzným obložením pro zachycení axiálních a radiálních sil. Výška nohy je pevná, standartní úhel natáčení křesla je 240° a je omezen pevnými dorazy.

B2 - noha teleskopická - viz 3/4

Otočná část je uložena na radiálním kuličkovém ložisku, posuvná část je uložena na valivém lineárním vedení. V uvedeném rozmezí výškového nastavení je možné nohu plynule zajistit. Standartní úhel natáčení křesla 240° je omezen šroubovanými dorazy, křeslo lze zajistit plynule v uvedeném úhlovém rozmezí. Proti znečištění ložisek je noha kryta koženým měchem.

B5 - noha odpružená pneumatická

Otočná část je uložena na radiálním kuličkovém ložisku. Rozsah pružení je cca 115 mm. Noha B5 je vybavena vlastním kompresorem (12 nebo 24V-), jehož ovládáním se plynule reguluje výška a charakteristika pružení. Standartní úhel natáčení křesla 240° je omezen šroubovanými dorazy, křeslo lze zajistit plynule v uvedeném úhlovém rozmezí. Proti znečištění je noha kryta koženým měchem.

4L až 10P - panely - viz str. 2/5 až 2/11

Z pohledu sedícího operátora se rozlišují na pravé (P) a levé (L). Na panelech jsou upevněny loketní opěrky, které se dají nastavit výškově, úhlově a podélně posunout. Panely se otevírají odklopením dopředu o 90°, kde se dají zajistit. Na přání mohou být panely vybaveny termostaty a zásuvkami s požadovaným napětím.