> Produkty > Klimatizace > Chladící zařízení Carrier K6A > Popis
Chladící zařízení Carrier K6A
> Popis

Tato chladící jednotka byla zkonstruována do kabin těžebních, skládkových a pracovních strojů pro těžké klimatické podmínky s velkou prašností, otřesy a vibracemi. Vyznačuje se kompaktním, na prostor nenáročným provedením.


Popis

Chladící jednotka pracuje v termodynamickém cyklu, při němž je na nízkotlaké straně ve výparníku, který je umístěn ve vnitřním prostoru teplo odnímáno a na vysokotlaké straně v kondenzátoru, který je umístěn venku teplo předáváno do okolí.
Zařízení se skládá z kompresoru, který nasává páry chladiva z výparníku a vytlačuje je do kondenzátoru. V kondenzátoru páry chladiva za stálého tlaku mění skupenství z plynného na kapalné a proudí přes filtrdehydrátor s kontrolním průhledítkem do termoexpanzního ventilu TEV. TEV nastřikuje kapalné chladivo do výparníku, kde při odnímání tepla z prostředí dochází ke změně skupenství z kapalného na plynné a odtud jsou páry chladiva nasávány opět do kompresoru.