> Produkty > Klimatizace > Chladící zařízení Carrier K6A > Údržba
Chladící zařízení Carrier K6A
> Údržba

Vizuální kontrola
 • Kontrola čistoty výparníků
  Kontrolujeme čistotu vstupních otvorú nasávaného vzduchu a znečistění lamelové plochy výparníků. Plochu znečištěnou prachem atp. vyfoukáme stlačeným vzduchem.
 • Kontrola čistoty lamelové plochy kondenzátoru
  Kontrolujeme nahlédnutím na lamely kondenzátoru. Tyto lamely mohou být znečištěny prachem a jinými nečistotami, které snižují tepelnou účinnost výměníků. Lamely očistíme proudem stlačeného vzduchu obráceným směrem proudění.
  Upozornění: pokud jsou lamelové plochy výparníku a kondenzátoru znečištěny, dochází ke snížené, případně úplné nefunkčnosti klimatizace.
 • Kontrola náplně chladiva (kontrolní průhledítko)
  Kontroluje se za chodu klimatizačního zařízení nahlédnutím do kontrolního průhledítka. Průhledítko musí být čisté,nesmí se v něm tvořit orosení nebo pěna a barva proudící kapaliny musí být průhledná. Je-li proudící kapalina zbarvená do zelena, sklo je orosené nebo je v něm pěna, pozvěte odborný servis na výměnu filtrdehydrátoru, případně doplnění chladiva. Světle zelená barva indikuje přítomnost vlhkosti v okruhu, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu chladiva, oleje a funkčnost zařízení, orosení nebo pěna indikují nedostatek chladiva a tím sníženou funkčnost jednotky.

Servisní podmínky údržby

 • Servis A - týdně nebo každých 50 hodin

  • kontrola a vyčištění vstupního filtru sání vzduchu
  • v případě potřeby vyčištění sacího otvoru výparníku
  • v případě potřeby vyčištění lamel kondenzátoru
  • kontrola chodu ventilátorů výparníku a kondenzátoru
 • Servis B - měsíčně nebo každých 200 hodin

  • kontrola a pročištění odpadu kondenzátu z výparníku
  • kontrola dotažení spojů na kabelech
  • kontrola úniku chladiva na hadicích, kontrolované spoje nesmí být mastné
 • Servis C - ročně nebo každých 1000 hodin

  • kontrola těsnosti chladivového systému a kompresoru
  • kontrola těsnosti šroubových spojů a uložení hadic proti prodření
  • výměna filtrdehydrátoru, chladivového oleje
  • kontrola funkčnosti termoexpanzního ventilu, vysokotlaké a nízkotlaké ochrany
  • kontrola funkčnosti ovládacího panelu a elektroinstalace
  • kontrola a vyčistění lamel výparníku
  • vždy před sezónou nebo v případě poruchy pozvěte některý z odborných servisů Carrier uvedených na seznamu servisních středisek k odborné prohlídce, případně opravě.

Poruchy a jejich odstranění
 • Jednotka nechladí
  Zkontrolujte náplň chladiva, chod ventilátorů, případně sepnutí kompresoru.
 • Únik chladiva
  V případě úniku chladiva pozvěte odborný servis na zjištění a odstranění příčiny úniku a doplnění chladiva.

Plnění chladiva
 • Plnící ventilky pro odsátí okruhu a naplnění okruhu chladivem jsou umístěny na ventilech u kompresoru.