> Produkty > Klimatizace > Chladící zařízení Carrier K6A > Obsluha
Chladící zařízení Carrier K6A
> Obsluha

Chladící zařízení Carrier K6A - Obsluha panelu


Na panelu obsluhy lze ovládat následující funkce:
  • Teplota - tímto digitálním termostatem lze regulovat teplotu v prostoru


  • Tlačítko 4 - provádíme zvýšení nastavované teploty
    Tlačítko 5 - provádíme snížení nastavované teploty


  • Ventilace a klimatizace


  • Tlačítko 2 - zvýšení rychlosti proudění vzduchu
    Tlačítko 3 - snížení rychlosti proudění vzduchu


  • Spuštění


  • Tlačítko 1 - zapínání / vypínání klimatizace